Vítáme Vás na stránkách sboru dobrovolných hasičů Bohdašín. 


 logo

Registrační číslo projektu         CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001087

Název projektu            Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Bohdašín

Celkové způsobilé výdaje:                                    7 523 304,47 Kč

Příspěvek EU:                                                     6 394 808,79 Kč

Příspěvek státní rozpočet:                                       376 165,23 Kč

Rozpočet obce:                                                      752 330,45 Kč

Obec Bohdašín podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt „Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Bohdašín“.  Žádost byla schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 7 523 304,47 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 6 394 808,79 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30.9.2022.

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity řešení mimořádných událostí vzniknuvších v důsledku extrémního sucha, které má dopad nejen na vznik lesních požárů.

Výstupem projektu je pořízení nové velkokapacitní požární cisterny CAS 30 ve speciálním provedení pro velkoobjemové hašení se zařízením pro výrobu a dopravu pěny (v souladu s vyhláškami a nařízeními GŘ HZS ČR), která nahradí stávající dosluhující požární cisternu JSDH Bohdašín, CAS 32 T-148 (rok výroby 1972). Toto nové vozidlo výrazně posílí stávající vybavení složky IZS JSDH Bohdašín JPO III a bude velkým přínosem pro řešení mimořádných událostí vzniknuvších především v důsledku sucha.

 


Vážení bratři a sestry hasiči i široká veřejnosti, zprovoznili jsme fotogalerii. Pokud máte někdo doplňující fotky nebo výhrady k zveřejněným fotografiím, obraťte se prosím na správce webu tel.: 608 855 653.