Pozvánka a propozice Šestnáctého ročníku soutěže v požárním útoku o Bohdašínskou proudnici

Termín a místo konání: 10. srpna 2019 u hasičské zbrojnice v Bohdašíně

Závazné přihlášky: do 7.8.2019 , písemně, telefonicky nebo E-mailem

Kontaktní adresa a telefon: Josef Černý, Bohdašín 80, 518 01 Dobruška, tel.: 603 870 558 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Startovné: 200,- Kč

Prezentace: od 8:30 do 9:15 – zahájení v 9:30

Počet členů soutěžního družstva: min. 7 - max. 9


Před zahájením samotného útoku, vylosovaní členové družstva přeběhnou lávku a "vypnou" elektrický proud.

Sání - z požární nádrže - vázání košového a ventilového lanka - savice 2ks 110 á 2,5 m

Útočné vedení - 3xB , rozdělovač , dva útočné proudy po 2xC - útočné vedení se bude rozkulovat - šířka hadic B- 113 mm , C – 79 mm

Útočné proudy - mezi rozdělovačem a nástřikovou čarou bude umístěna překážka - levý proud - okno - pravý proud – bariéra ( ženy – příčné břevno ) - útočné vedení bude rozkuleno mimo překážky - pro soutěžící, cesta k nástřikové čáře pouze přes překážku - nástřik na nástřikové terče

Ústroj - pracovní stejnokroj + opasek - pracovní obuv-sportovní obuv se nepřipouští - přilba typu PZ….. bez úprav ( s řemínkem pod bradu )

Upozornění - před zahájením útoku bude provedeno losování některých postů v družstvu (útočné proudy, rozdělovač, koš) - družstvo opouští startovní čáru až po vypnutí el. proudu - stroj před zahájením útoku v klidu, startování startovací klikou, pákou. - strojník ze svého stanoviště nebude vidět na rozdělovač ani útočné proudy ( doporučujeme nacvičit dorozumívací signály, použití radiostanic se nepřipouští )

Materiál na provedení útoku vlastní, proudnice, košové a ventilové lanko jednotné.

Po ukončení soutěže budou následovat Soutěže na lávce! :)