Naše klubovna

13. června 2002 náš sbor zakoupil bývalé Meisnarovo stavení s pozemkem. Jedná se o první domek pod hasičskou zbrojnicí. Postupně se domek opravoval, aby mohl sloužit jako klubovna hasičů. V roce 2004 byla zpracována projektová dokumentace na přístavbu části klubovny, záchodů a nového vchodu (viz. foto níže). Jelikož je k záchodům potřeba nějaká čístírna odpadních vod, rozhodli jsme se umístit na pozemek septik (o průměru přes 3m - dimenzovaný i k sálu) s filtrem. V dalším rozovoji této klubovny plánujeme již zmíněnou přístavbu sálu.